ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Ampi-500 (แอมพิ - 500 แดง-ขาว)

Ampicillin (as trithydrate) 500 mg.

ขนาดบรรจุ   500's  (GA150BB)

ข้อบ่งใช้    ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย รักษาโรค

หนองใน โรคในระบบทางเดินหายใจ ระบบ

ทางเดินปัสสาวะ และระบบทางเดินอาหารที่

ไวต่อยานี้

Manmox-250 Dry Syrup (แมนม๊อก-250 วนิลากล้วยหอม)
Manmox 500 (แมนม๊อก 500 แคปซูลแดง-เหลือง)
Lincox-500 (ลินค้อก-500)
Manmox-125 Dry Syrup (แมนม๊อก-125 วนิลากล้วยหอม)
ดูสินค้าทั้งหมด

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150