ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Marina-70 (มารีน่า-70)

Silymarin 70 mg.

ขนาดบรรจุ   1x10x10's   (GM167FD)

ข้อบ่งใช้  ป้องกันความเสื่อมของตับ

และช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของตับใน

ผู้ป่วยโรคตับ ตับแข็ง ตับอักเสบ

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150