ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Anta-al (แอนตา-แอล)

Disulfiram 500 mg.

ขนาดบรรจุ 1x25x4's  (GA773FL)

ข้อบ่งใช้ ยารักษาผู้มีภาวะติดแอลกอฮอล์

ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีความตั้งใจ

และต้องการเลิกดื่มสุรา

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150