ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Zigaless mouth spray

สารสกัดจากดอกหญ้าขาว, 

Peppermint oil, Spearmint oil, Menthol

ขนาดบรรจุ  1x6x15 ml. (GZ01FQ)

ข้อบ่งใช้  สเปรย์สารสกัดจากหญ้าดอกขาว

สำหรับลดความอยากบุหรี่ ในผู้ที่ต้องการ

เลิกบุหรี่ 

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150