ครีมพญายอ ตราปาริฉัตร

ใน 100 g. ประกอบด้วย : 

สารสกัดพญายอ 4 g. 

ขนาดบรรจุ  1x12x5 g. (GP305DO)

ข้อบ่งใช้  รักษาโรคผิวหนังที่เกิดจาก

การติดเชื้อไวรัส เช่น เริม, งูสวัด,

อีสุกอีใส และช่วยลดอาการอักเสบแดง

ของผิวหนัง 

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150