ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Mucolise (มิวโคไลส์ ผงยากลิ่นสับปะรด)

Acetylcysteine 100 mg./6 g. of granules

ขนาดบรรจุ 1x50x6 g. (GM917FP)

ข้อบ่งใช้ บรรเทาอาการไอแบบมีเสมหะ ละลายและขับเสมหะ

Carbocys (คาร์โบซีส)
Mucolise (มิวโคไลส์ ผงยากลิ่นส้ม)
Bro-am Liquid (โบร-แอม ชนิดน้ำ)
Bromhexine HCl 8 mg.
ดูสินค้าทั้งหมด

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150