ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Manmox-125 Dry Syrup (แมนม๊อก-125 ส้ม)

Amoxicillin (as trihydrate) 125 mg./5ml.

ขนาดบรรจุ      1x50x60 ml.    (GM735CC)

ข้อบ่งใช้  ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียรักษาโรคติดเชื้อ

ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ

ผิวหนัง และเนื้อเยื่ออ่อน

 

Ampi-125 Dry Syrup (แอมพิ-125 ดราย ไซรัป)
Manmox 500 (แมนม๊อก 500 แคปซูลเหลือง-ครีม)
Dicloxman-250 (ไดคลอกแมน-250)
Manmox-250 Dry Syrup (แมนม๊อก-250 วนิลากล้วยหอม)
ดูสินค้าทั้งหมด

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150