ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Bromphen Syrup (บรอมเฟน ไซรัป)

Brompheniramine maleate 2 mg./5 ml.

ขนาดบรรจุ 1x50x60 ml. (GB41CE)

ข้อบ่งใช้ แก้แพ้ แก้ผื่นคัน ลมพิษ แก้แพ้อากาศที่มีน้ำมูกไหล

Chlorphen (คลอเฟน)
Hydrox-25 (ไฮดรอก-25 เม็ดรีสีขาว)
Mantab (แมนแทบ)
Chlorpheniramine maleate (คลอเฟนิรามีน มาลิเอต)
ดูสินค้าทั้งหมด

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150