ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
D-Lyte Pineapple (ดี-ไลท์ สับปะรด)

Glucose 0.788 g., Sucrose 6.536 g.,

Sodium 4.0 meq., Chloride 3.10 meq.,

Potassium 0.40 meq.,

Bicarbonate  1.30  meq.

ขนาดบรรจุ    1x50x20  g.  (GD17FO)

ข้อบ่งใช้  เครื่องดื่มเกลือแร่

สำหรับผู็ที่เสียเหงื่อมาก เช่น นักกีฬา

ผู้ที่ออกกำลังกาย ผู้ทำงานหนักหรือ

เพิ่งฟื้นไข้

D-Lyte Complex Orange (ดี-ไลท์ คอมเพล็กซ์ ส้ม)
D-Lyte Orange (ดี-ไลท์ ส้ม)
D-Lyte Sala Cider (ดี-ไลท์ สละไซเดอร์)
D-Lyte Lemon (ดี-ไลท์ มะนาว)
ดูสินค้าทั้งหมด

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150