บริษัทที.แมนฟาร์มา จำกัด ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมงาน “สมาคมร้านขายยา ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา
ภายในงาน ทางบริษัทได้ร่วมนำเสนอสินค้ามากมาย อาทิ เช่น Polar Spray (โพล่าร์สเปรย์) สเปรย์ปรับอากาศกลิ่นยูคาลิปตัส สินค้านวัฒกรรมของบริษัท รวมถึงกลุ่มยา...
ที.แมน ฟาร์มา ร่วมออกบูธงาน สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) นำทีมสินค้าดีๆอย่าง Polar Spray และน้องใหม่ Polar Wipe เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา...
ที.แมน ฟาร์มา จำกัด จับมือร่วมลงทุนกับ ฮันส์ ไบโอเมต นำเข้าเนื้อเยื่อเทียม Sure derm Plus นวัตกรรมการรักษาเพื่อสิ่งที่ดีทีสุด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ...
ที.แมน ร่วมออกบูธการประชุมสามัญประจำปี 2561 ชมรมร้านขายยาภาคกลางตอนบน เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 61 ที่ผ่านมา เปิดตัวน้องใหม่กับ Polar Wipe ผ้าเปียกเช็ดทำควา...
ภาพบรรยากาศงานครอบครัวชาวยาแสงทองเภสัช จ.สระบุรีเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 กับรูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองใช้กัน

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150