Polar Spray นำทีมตบเท้าเข้าร่วมงาน "Innovative PMK in Healthcare 4.0" ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการสมาคมยานครสวรรค์ครั้งที่ 4 / 2560 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
ที.แมน ร่วมงาน ประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2560
ที.แมน ร่วมงาน ประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 และสังสรรค์ ชมรมร้านขายยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน)
ที.แมน ฟาร์มา ร่วมงาน ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ชมรมร้านขายยาจังหวัดสมุทรปราการ
ที.แมน ฟาร์มา แบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องๆบ้านเฟื่องฟ้า จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน ในวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150