ที.แมน ฟาร์มา ร่วมออกบูธงาน สมาคมเภสัชกรรมชุมชน(ประเทศไทย) นำทีมสินค้าดีๆอย่าง Polar Spray และน้องใหม่ Polar Wipe เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา...
ที.แมน ฟาร์มา จำกัด จับมือร่วมลงทุนกับ ฮันส์ ไบโอเมต นำเข้าเนื้อเยื่อเทียม Sure derm Plus นวัตกรรมการรักษาเพื่อสิ่งที่ดีทีสุด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ...
ที.แมน ร่วมออกบูธการประชุมสามัญประจำปี 2561 ชมรมร้านขายยาภาคกลางตอนบน เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 61 ที่ผ่านมา เปิดตัวน้องใหม่กับ Polar Wipe ผ้าเปียกเช็ดทำควา...
ภาพบรรยากาศงานครอบครัวชาวยาแสงทองเภสัช จ.สระบุรีเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 กับรูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทให้ผู้ร่วมงานได้ทดลองใช้กัน
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด เป็นเกียรติได้รับเชิญร่วมต้อนรับ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีและคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (...
Propoliz ร่วมกับ COOLfahrenheit ในกิจกรรม “COOLfahrenheit MUSIC FEST: ONCE UPON A TEEN 2 กาลครั้งหนึ่งมันส์...ยกกำลัง 2” เทศกาลดนตรีริมหาดที่ COOL ที่...

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150