ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ส่ง "Polar Spray"สนับสนุนการจัดงาน "Baby Bash ครั้งที่ 4" เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ แพทยสมาคม กิจกรรมงานดีๆสำหรับแ...
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เชิญบริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด เข้าร่วมบรรยายปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะแพทย์แผนไทยประยุกต์ ในหัวข้อเกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มสมุนไ...
ที.แมน ร่วมกับสาธารณะสุขจังหวัดเชียงราย จัดโครงการ “ร่วมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก” เพื่อให้ประชาชน และเด็กๆ ในอำเภอปลอดภัยจากยุง ลดปัญหาไข้เลือดออก พร้...
T.Man ร่วมทริป!! ส่งมอบสุขภาพดีๆด้วย Vita-C ให้น้องๆไกลถึงเนปาล เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้คนบนพื้นที่เขาสูงที่ขาดแคลนวิตามินซี
ที.แมนได้สนับสนุนงาน "Mister star Bangkok 2018 " ด้วยผลิตภัณฑ์ Propoliz Mouth Spray เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนั...
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา "ที.แมน แวะเวียนออกบูธงาน "ชมรมเภสัชกร จ.ชลบุรี" พร้อมด้วยสินค้าหลักเพื่อนำเสนอ Mossiguard ผลิตภัณฑ์กันยุงจากธรร...

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150