เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ร่วมจัดบูธออกงาน "ชมรมร้านขายยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง" ซึ่งในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นที...
ที.แมน ฟาร์มา จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมของคลื่นวิทยุเพื่อประชาชนอย่าง จส100 (100FM) กับ “โครงการบริจาควีลแชร์กับ จส.100” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ...
ที.แมน ฟาร์มา คว้ารางวัลเกียรติยศ "ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม Best Exporter 2018" ในงาน PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD (PM Award 2018) โดยได้รับเกี...
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ร่วมกับ สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ "ค่ายอาสาพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์" โดยกิจกรรมนี้ลงพื้นที่...
ที.แมนฟาร์มา จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิ ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ สาขาพะเยา ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและครอบครัวทางภาคเหนือ ร่วมส...
เมื่อวันที่ 18 - 21 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15 (The 15th National Herbs Expo) ภายใต้ธ...

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150