เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ร่วมออกบูธนำเสนอสินค้าในงาน " ชมรมผู้ประกอบการค้ายา จังหวัดชลบุรี " ซึ่งจัดขึ้นที่ส...
เมื่อวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2561ที่ผ่านมา บริษัท ที.แมน ฟาร์มา ได้ร่วมจัดบูธแสดงสินค้าร่วมภายใน " งานประชุมวิชาการกลุ่มเภสัชกรภาคเหนือฯ ประจำปี 2561 "...
บริษัทที.แมน ฟาร์มา จำกัด นำผลิตภัณฑ์กลุ่มศัลยกรรมตกแต่ง ร่วมงาน "การอบรมฟื้นฟูวิชาการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งครั้งที่15" หรือ Ramarhibodi Plastic Surgery ...
ประมวลภาพ งาน "อมรมหลักสูตรสร้างผู้ประกอบการร้านยา Nano MBA" ครั้งที่9 โดยได้รับการจัดงานอย่างดีจากสมาคมร้านขายยา ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพเมื่อวัน...
งานเพื่อสุขภาพ Health To Day 2018 กับตรีมงาน สุขภาพเต็มร้อย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เป็นงานที่อบอุ่นคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในทุกๆปีครับ
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ร่วมจัดบูธออกงาน "ชมรมร้านขายยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง" ซึ่งในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นที...

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150