บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ร่วมมือกับกับมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน จัดกิจกรรมโครงการ”เภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 256...
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด นำผลิตภันฑ์ยาในเครือร่วมออกบูธ ในงาน "ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย" ซึ่งจัดขึ้นที...
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทที.แมนฟาร์มา จำกัดเข้าร่วมออกบูธนำเสนอสินค้า ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ จ.นครพนม ในงานชมรมเภสัชกรชุมชนประจำจังหว...
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ร่วมออกบูธจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ยาในงานชมรมร้านขายยา จ.ชัยนาท ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประช...
เมื่ออาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัดได้ร่วมออกบูธในงานประชุมวิชาการ Pharmacy HCU Reunion 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะเภสัชศ...
ประมวลภาพงานสัมมนาวิชาการ " เราต้องไม่...(ภูมิ)แพ้ " เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นที่ ห้องประชุม We happy ณ โรงพยาบาลพญาไท ภายในงา...

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150