กว่า 47 ปี บนเส้นทางของธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง จา...
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ส่งสินค้ากลุ่มแบรนด์ไอยรา ได้แก่ ยาน้ำแก้ไอ ตราไอยรา ทั้งชนิดน้ำ ชนิดเม็ดอม และสินค้าใหม่ภ...
ผ่านมาแล้วครับ กับงานชมรมร้านขายยาภาคอีสานตอนบน ซึ่งจัดขึ้นที่ มณฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี ทางบริษัทที.แมน ฟาร์มา จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธภายในงาน ...
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ร่วมมือกับกับมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน จัดกิจกรรมโครงการ”เภสัชอาสาพาเลิกบุหรี่” เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ 31 พฤษภาคม 256...
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด นำผลิตภันฑ์ยาในเครือร่วมออกบูธ ในงาน "ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย" ซึ่งจัดขึ้นที...
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัทที.แมนฟาร์มา จำกัดเข้าร่วมออกบูธนำเสนอสินค้า ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ จ.นครพนม ในงานชมรมเภสัชกรชุมชนประจำจังหว...

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150