เพราะเรารู้ว่าบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งหมอ พยาบาลและอาสาสมัคร ล้วนแล้วทำงานอย่างยากลำบากภายใต้สถานการณ์กดดันและเวชภัณฑ์ที่ขาดแคลน บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ...
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด ร่วมออกบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์ Cee-500 sweetlets ในงานสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 256...
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้จัดกิจกรรมงาน ประชุมวิชาการ หรือ Open House 2020 ซึ่งจัดโดยภาคคณะเภสัชศาสตร์...
กว่า 47 ปี บนเส้นทางของธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง จา...
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ส่งสินค้ากลุ่มแบรนด์ไอยรา ได้แก่ ยาน้ำแก้ไอ ตราไอยรา ทั้งชนิดน้ำ ชนิดเม็ดอม และสินค้าใหม่ภ...
ผ่านมาแล้วครับ กับงานชมรมร้านขายยาภาคอีสานตอนบน ซึ่งจัดขึ้นที่ มณฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี ทางบริษัทที.แมน ฟาร์มา จำกัด ได้เข้าร่วมออกบูธภายในงาน ...

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150