ที.แมน ฟาร์มา ได้เข้าร่วมกับงานชมรมร้านขายยาภาคใต้ประจำปี 2560 ฉลองครบรอบ 25 ปี ที่โรงแรมลีกาเด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 14 มกราคม 256...
Polar Spray พาน้องใหม่ Polar Wipe ร่วมออกบูธกับชมรมร้านขายยาจ.นครปฐม เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเวล
Polar Spray นำทีมตบเท้าเข้าร่วมงาน "Innovative PMK in Healthcare 4.0" ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการสมาคมยานครสวรรค์ครั้งที่ 4 / 2560 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
ที.แมน ร่วมงาน ประชุมวิชาการชมรมร้านขายยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2560
ที.แมน ร่วมงาน ประชุมวิชาการ ประจำปี 2560 และสังสรรค์ ชมรมร้านขายยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150