โนว่า เฮลธ์ จับมือลงนามโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บริษัท โนว่า เฮลธ์ ได้ร่วมลงนามกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโครงการวิจัยการศึกษาและประเมินศักยภาพเพื่อการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นาย ธนัท พลอยดนัย ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท โนว่า เฮลธ์ เผยว่า การลงนามในครั้งนี้ ทางบริษัทมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะพัฒนานวัตกรรมในด้านต่างๆ ร่วมถึงงานวิจัยที่จะนำมาช่วยในการผลิตสินค้าใหม่ๆให้กับวงการเวชภัณฑ์ยา โดยความร่วมมือจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อยอดและพัฒนาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสู่ท้องตลอดต่อไปครับ

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150