ที.แมน ร่วมลงนามทางวิชาชีพร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ที.แมน ฟาร์มา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาชีพ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อประสานความร่วมมือต่าง ๆ ทางวิชาการ วิชาชีพ การวิจัยและการพัฒนาระหว่างภาครัฐ ในด้านของการศึกษาและภาคเอกชน ทางบริษัทขอขอบคุณและมีความยินดีกับการประสานความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งครับ

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150