T-Innovative Incubator ปลูกต้นกล้านวัตกรรม

โครงการดี ๆ จาก ที.แมน ฟาร์มา ผู้นำด้านนวัตกรรมสุขภาพเดินหน้าสนับสนุนสังคมและสิ่งแวดล้อม  กว่า 47 ปี บนเส้นทางของธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงจากวิสัยทัศน์เริ่มต้นของผู้บริหารยุคก่อตั้งที่อยากให้คนไทยได้ใช้ยาที่ดีมีคุณภาพ ในราคายุติธรรม นำไปสู่วิสัยทัศน์ของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น 2 ที่ มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพ และ “อยากเห็นเมืองไทยที่ดีกว่า” นำไปสู่แนวคิดเปิดตัว “โครงการ T-Innovative Incubator ปลูกต้นกล้านวัตกรรม” ในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมเยาวชนที่ขาดโอกาส โดยสร้างพื้นที่และให้โอกาสพวกเค้าสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกของเด็กรุ่นใหม่ให้รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน “ดิฉันเห็นศักยภาพของเยาวชนไทยอีกมากมายที่ขาดโอกาส พวกเขาเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ดี แต่ขาดดินและน้ำที่เหมาะสม ที.แมน ฟาร์มา จะไม่ใช่เพียงผู้พัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพเท่านั้น แต่โครงการ T-Innovative Incubatorปลูกต้นกล้านวัตกรรมของเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการหล่อเลี้ยงและให้โอกาสต้นกล้าเล็ก ๆ เหล่านี้ ให้กล้าคิด กล้าทำ กล้าที่จะแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่สู่สังคมและสิ่งแวดล้อม ดิฉันเชื่อมั่นว่าต้นกล้าเล็ก ๆ เหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของประเทศสู่ความแตกต่างและยั่งยืนค่ะ” คุณเปรมพิชานัน ฐานะโชติพันธ์ กรรมการฝ่ายบริหารและรองผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด กล่าวในตอนท้าย

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150