ที.แมนส่ง SureDerm® Plus ร่วมงานการอบรมวิชาการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งครั้งที่15

บริษัทที.แมน ฟาร์มา จำกัด นำผลิตภัณฑ์กลุ่มศัลยกรรมตกแต่ง ร่วมงาน "การอบรมฟื้นฟูวิชาการทางศัลยศาสตร์ตกแต่งครั้งที่15" หรือ Ramarhibodi Plastic Surgery Annual Symposium 2018ภายใต้ตรีม "ความเป็นเลิศทางศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างและเสริมสวย" ด้วยความตั้งใจและเล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มพูนความรู้อย่างเป็นระบบและครบถ้วนตามวิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบัน ถ่ายทอดสู่วงการแพทย์ศัลยกรรมในประเทศไทย โดยคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานมีการจัดอบรมพร้อมทั้งบรรยาย การเสวนาจากแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขา โดยแยกเนื้อหาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับก้าวหน้า มีการเปิดโอกาสให้ผู้ฝึกอบรมได้ Workshop ปฏิบัติจริง รวมถึงการแบ่งปันความรู้แชร์ประสบการณ์จากผู้อาวุโสและผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ศัลยกรรมในสาขาต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยได้ ทั้งนี้ทางบริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัดได้ร่วมออกบูธนำเสนอสินค้า “SureDerm® Plus” ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อเทียม สามารถทดแทนผิวหนังที่สูญเสียไปได้อย่างสมบูรณ์ เช่น การใช้กับผู้ป่วยถูกไฟไหม้ ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ตัดเนื้อร้ายออก นอกจากนั้นยังใช้ในด้านศัลยกรรม ในการรองปลายจมูกเพื่อป้องกันปลายจมูกทะลุได้ด้วย ความเป็นมาตรฐานของสินค้าที่นำเข้าจาก บริษัท HANS BIOMED ซึ่งถือเป็นเป็นแนวหน้าของบริษัทศัลยกรรมของเกาหลี และการรับรองมาตรฐานเนื้อเยื้อจาก USFDA KFDA, THAI FDA, AATB (American Association of Tissue Banks) และ EATB (European Association of Tissue Banks) ทำให้บูธของ SureDerm Plus ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก ท้ายนี้บริษัทต้องขอขอบคุณ สำหรับโอกาสที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมวิชาการด้านการแพทย์ศัลยกรรมในครั้งนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150