ที.แมนคว้ารางวัลเกียรติยศ "Best Exporter" :PM Award 2018

ที.แมน ฟาร์มา คว้ารางวัลเกียรติยศ " ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม Best Exporter 2018 " ในงาน PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD (PM Award 2018)บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ภาครัฐ และ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้การสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจในประเทศไทยตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงการพิจารณาเห็นชอบให้ธุรกิจสินค้าของบริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด เป็น 1 ในธุรกิจที่ได้รับรางวัล "ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter 2018)" ในปี 2018 นี้ โดยคุณเบญจวรรณ ฐานะโชติพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายนำเข้าและส่งออก บริษัท ที. แมน ฟาร์มา จำกัด ขึ้นรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณจาก ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีด้วย ถือเป็นเกียรติสูงสุดของบริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ซึ่งทางบริษัทมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากกับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ และยังมุ่งมั่นจะนำนโยบายวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆมาเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าและธุรกิจของบริษัทให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงยิ่งๆขึ้นไป ขอบคุณครับ

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150