ที.แมน จับมือมูลนิธิ ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ สาขาพะเยา สร้างกิจกรรมพัฒนาสังคมภาคเหนือ

บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิ ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ สาขาพะเยา ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและครอบครัว ทางภาคเหนือ ซึ่งทางบริษัทที.แมน ฟาร์มา จำกัด ได้ร่วมจัดผลิตภัณฑ์ แผ่นแปะกันยุง Mossiguard สนับสนุนสำหรับการทำกิจกรรม การจัดงานในครั้งนี้ ทางมูลนิธิ ไว.เอ็ม.ซี.เอ. ได้เดินทางจัดกิจกรรมในแหล่งชุมชนทางภาคเหนือมากมาย เพื่อให้ความรู้และคำปรึกษา ทำกิจกรรมสร้างพื้นฐานความคิดที่ดีของครอบครัวในชุมชนให้เกิดแนวทางที่ดีในการพัฒนาต่อสังคม ซึ่งได้แก่ โรงเรียนบ้านปิน ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา และ บ้านพระพร ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ทั้งนี้ทางบริษัท ที.แมน ฟาร์มา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และ สร้างกำลังใจที่ดีให้กับทุกชุมชนที่เข้าร่วมได้ ขอขอบคุณโอกาสดีๆที่ทำให้ทางบริษัทได้ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150