ที.แมน ฟาร์มา จัดโครงการ "ร่วมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก"

ที.แมน ร่วมกับสาธารณะสุขจังหวัดเชียงราย จัดโครงการ “ร่วมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก” เพื่อให้ประชาชน และเด็กๆ ในอำเภอปลอดภัยจากยุง ลดปัญหาไข้เลือดออก พร้อมมอบแผ่นแปะกันยุง MOSSiGUARD ตัวจริงที่ยุงกลัว จำนวน 1,000 กล่อง และยังได้นำโครงการนี้ ช่วยเหลือแจกจ่ายที่อำเภอต่างๆของจังหวัดเชียงราย คือ อำเภอแม่สาย, อำเภอแม่จัน, อำเภอแม่ฟ้าหลวง, อำเภอแม่สรวย และอำเภอเวียงป่าเป้า ซึ่งทางที.แมน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนในชุมชนอีกต่อไป

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150