ที.แมน ฟาร์มา ร่วมสนับสนุนงานวิ่งเพื่อสุขภาพ “ก้าวที่ภักดี” จังหวัดจันทบุรี

   เมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา บริษัทที.แมน ฟาร์มา จำกัด บริษัทผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยา  ได้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน “ก้าวที่ภักดี” งานวิ่งเพื่อสุขภาพประจำจังหวัดจันทบุรี บริเวณ สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) โดยทางบริษัทที.แมน ฟาร์มา จำกัด บริษัทผลิตและจำหน่ายยา รวมทั้งเวชภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ส่งสินค้า กลุ่มแบรนด์ Nox ซึ่งเป็นสินค้ากลุ่มดูแลกล้ามเนื้อเข้าร่วม แจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมแข็งขัน ไม่ว่าจะเป็น Nox Pain, Nox spary(ร้อน), Nox patch(เย็น) ทางบริษัทขอขอบคุณ ทุกๆท่านที่มีส่วนให้งานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ ขอบคุณครับ

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150