ร่วมออกบูธ “สมาคมร้านยา” ณ สถานที่ ไบเทค บางนา ห้องEH 106 วันที่ 11มีนาคม 2561

    เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทที.แมน ฟาร์มา จำกัด ได้รับเกียรติให้ร่วมเปิดบูธภายในงาน “สมาคมร้านขายยา” ที่จัดขึ้น ณ ไบเทค บางนา ภายในงาน ทางบริษัทได้ร่วมนำเสนอสินค้ามากมาย อาทิ เช่น Polar Spray (โพล่าร์สเปรย์) สเปรย์ปรับอากาศกลิ่นยูคาลิปตัส สินค้านวัฒกรรมของบริษัท รวมถึงกลุ่มยาเพื่อสุขภาพอื่นๆ Cal-up และ กลุ่มยา ปาริฉัตร (Parichat) เป็นต้น ขอขอบคุณผู้จัดสร้างกิจกรรมดีๆและทุกๆท่านที่ให้ความสนใจกับบูธของทางบริษัทด้วยดีเสมอมานะครับ

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150