ที.แมน ฟาร์มา ขอร่วมสนับสนุน โครงการทีมแพทย์อาสาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 (THAI COVID CARE)โดยการส่งมอบยา Ivermectin จำนวน 10,000 เม็ด
บริษัท โนว่า เฮลธ์ ได้ร่วมลงนามกับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโครงการวิจัยการศึกษาและประเมินศักยภาพเพื่อการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 25...
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาชีพ ร่วมกับบริษัท ที.แมน ฟาร์มา เพื่อประสานความร่วมมือต่างๆทางวิชาการ วิชาชีพ การวิจั...
เพราะเรารู้ว่าบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งหมอ พยาบาลและอาสาสมัคร ล้วนแล้วทำงานอย่างยากลำบากภายใต้สถานการณ์กดดันและเวชภัณฑ์ที่ขาดแคลน บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จ...
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ทีแมน ฟาร์มา จำกัด ร่วมออกบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์ Cee-500 sweetlets ในงานสมาคมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ประจำปี 256...
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้จัดกิจกรรมงาน ประชุมวิชาการ หรือ Open House 2020 ซึ่งจัดโดยภาคคณะเภสัชศาสตร์...

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150