นักวิทยาศาสตร์ทะเบียนยา

รายละเอียดงาน

1. ติดต่อ ประสานงาน

2.จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนตำรับยาตามที่ได้รับมอบหมาย

3.ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

4.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฎิบัติงาน

กรุงเทพมหานคร (จอมทอง,บางขุนเทียน,บางบอน)

คุณสมบัติ

  1. จบปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี หรือเครื่องสำอาง
  2. มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
  3. มีประสบการณ์ขึ้นทะเบียนยาไม่น้อยกว่า 1ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
  5. มีรถยนต์ส่วนตัว และใบขับขี่

เงินเดือน

ตามที่ตกลงและประสบการณ์

สวัสดิการ

โบนัส
เบี้ยขยัน
เงินรางวัลพิเศษจ่ายทุก 6 เดือน
เลี้ยงอาหารเดือนละ 1 ครั้ง
กระเช้าเยี่ยมไข้
ค่ากะ ค่าตำแหน่ง
ประกันสังคม
ชุดยูนิฟอร์ม
ซื้อยาราคาพนักงาน
ท่องเที่ยวประจำปี
หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาพนักงาน
ตรวจสุขภาพประจำปี
พักผ่อนประจำปีสูงสุด 12 วัน
วันหยุดวันเสาร์(เฉพาะบางตำแหน่ง)
เงินกู้จากธนาคารออมสินวงเงินสูงสุด 200,000 บาท
ที่พักสำหรับเภสัชในราคาถูก
เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ อีกมากมาย

ติดต่อสอบถามข้อมูล

T.MAN PHARMA CO.,LTD.
69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150

Tel : (0) 2-4151007 ต่อ 202 , 203 | Fax : (0) 2416-1241
Email : hr@tmanpharma.co.th
| Hotline : 1800-241-501
www.tmanpharma.co.th