นักวิทยาศาสตร์ (ควบคุมการผลิต) ประจำ บจก. Heaven Herb

รายละเอียดงาน

1.ควบคุมกระบวนการผลิตยาที่ตนเองรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด PICS/GMP                                          และระบบมาตรฐานอื่น ๆตามที่ทางบริษัทกำหนด

2.ควบคุมการเบิกวัตถุดิบ ให้ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติที่กำหนด

3.เป็นผู้ประสานงานหลักในการตอบข้อร้องเรียนต่าง ๆ

4.ประสานงานและติดตามงานด้านการผลิต ให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างราบรื่น

5.จัดทำรายงานสรุปปัญหาที่ตรวจพบประจำเดือนของส่วนงานตนเอง

6.เขียนมาตรฐานวิธีการปฏิบัติ (Standard operating procedure) และขั้นตอนการปฏิบัติ                               (Work instruction) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานฝ่ายผลิต

7.อบรมพนักงานฝ่ายผลิต ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

8.ตรวจสอบการทำงาน และการควบคุมการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติ                         และขั้นตอนการปฏิบัติที่กำหนด

9.ตรวจสอบและร่วมกับหัวหน้าแผนกประเมินการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิต

10.ตรวจสอบเอกสารบันทึกการผลิต ก่อนส่งให้เภสัชกรฝ่ายผลิตตรวจสอบซ้ำ

11.สามารถเข้าร่วมประชุมเป็นตัวแทนของฝ่ายผลิตได้

12.แก้ไขปัญหาเบื้องต้น และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาการผลิตที่เกิดขึ้น

13.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท และปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฎิบัติงาน

ปทุมธานี

คุณสมบัติ

  1. จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน อดทน
  3. เคยฝึกงานหรือทำงานใน บริษัทยา มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

เงินเดือน

ตามที่ตกลงและประสบการณ์

สวัสดิการ

โบนัส
เบี้ยขยัน เงินรางวัลพิเศษจ่ายทุก 6 เดือน
เลี้ยงอาหารเดือนละ 1 ครั้ง
กระเช้าเยี่ยมไข้
ค่ากะ ค่าตำแหน่ง ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ชุดยูนิฟอร์ม
ซื้อยาราคาพนักงาน ท่องเที่ยวประจำปี
หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาพนักงาน
ตรวจสุขภาพประจำปี
พักผ่อนประจำปีสูงสุด 12 วัน วันหยุดวันเสาร์(เฉพาะบางตำแหน่ง)
เงินกู้จากธนาคารออมสินวงเงินสูงสุด 200,000 บาท
ที่พักสำหรับเภสัชในราคาถูก
เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ อีกมากมาย

ติดต่อสอบถามข้อมูล

T.MAN PHARMA CO.,LTD.
69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150

Tel : (0) 2-4151007 ต่อ 202 , 203 | Fax : (0) 2416-1241
Email : hr@tmanpharma.co.th
| Hotline : 1800-241-501
www.tmanpharma.co.th