เภสัชกรฝ่ายทะเบียนยา RA

รายละเอียดงาน

1.ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอางค์และอาหาร

2.แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารราชการ

3.ตรวจฉลากและเอกสารกำกับยาสำหรับบรรจุภัณฑ์ต่างๆก่อนออกจำหน่าย

4.ติดต่อราชการอื่นๆ

5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฎิบัติงาน

กรุงเทพมหานคร (จอมทอง,บางขุนเทียน,บางบอน)

คุณสมบัติ

  1. เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เภสัชกรศาสตร์บัณฑิต (สาขาเภสัชกรรม) เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
  3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านทะเบียนยา 1 ปี ขึ้นไป
  4. มีประสบการณ์ในการทำงาน / ฝึกงานบริษัทผลิตยา, อาหาร, เครื่องสำอาง มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
  6. มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
  7. ความเป็นเลิศในการทำงานเป็นทีม
  8. ใฝ่รู้พัฒนาตนสู่ความเป็นเลิศ
  9. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

เงินเดือน

ตามที่ตกลงและประสบการณ์

สวัสดิการ

1. โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
2. ปรับค่าจ้างประจำปีทั้งรายวันและรายเดือน(ตามผลการประเมินงาน)
3. เบี้ยขยันสูงสุด800บาท/ต่อเดือน
4. เครื่องแบบพนักงาน/Uniform
5. รางวัลสถิติการมาทำงานต่อเนื่อง ทั้งรายเดือนและรายวันสูงสุด 15 วันของค่าจ้าง
6. กองทุนกู้ยืมฉุกเฉิน
7. โครงการกู้ยืมเงินสูงสุด200,000บาท
8. สันทนาการต่างๆ เช่น ท่องเที่ยว งานเลี้ยงปีใหม่ กีฬาสี
9. ตรวจสุขภาพประจำปีพร้อมห้องพยาบาล
10. เงินสวัสดิการช่วยเหลือต่างๆเช่น งานฌาปนกิจ,สมาชิกในครอบครัวชีวิต
11. วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 12 วัน
12. กระเช้าเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย
13. ประกันชีวิตอุบัติเหตุ(บางตำแหน่ง)
14. ประกันสังคม
15. การฝึกอบรมภายในและภายนอกบริษัท
16. ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาพนักงานและอื่นๆ
17. ทีพักสำหรับเภสัชฯ ในราคาถูก

ติดต่อสอบถามข้อมูล

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
69 ซอยบางขุนเทียน14 (ซอยม่วงสกุล1)
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 02-415-1007 ต่อ202, 203
อีเมล : hr@tmanpharma.co.th
แฟกซ์ : 02-416-1241