Assistant Product Manager (Food science/Dietary Supplement/ Functionnal Food)

รายละเอียดงาน

-สืบค้นข้อมูลของสารอาหาร วิตามิน แร่ธาตุและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามที่ได้รับมอบหมาย

-สามารถนำเสนอหลักการและเหตุผลของการเลือกใช้สารสารอาหารต่างๆในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ

-ประสานงานกับ R&Dภายในบริษัท ภายนอกบริษัท และมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์

-ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแก่ผู้แทนและลูกค้า

-จัดเตรียมสื่อต่างๆทางการตลาดเพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการนำเสนอแก่ผู้แทนยาและบุคลากรทางการแพทย์

-ทำงานร่วมกับฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดเพื่อร่วมกันวางแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฎิบัติงาน

กรุงเทพมหานคร (จอมทอง,บางขุนเทียน,บางบอน)

คุณสมบัติ

  1. เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
  2. จบปริญญาตรี หรือปริญญาโท วิทยาศาสตร์การอาหาร/วิทยาศาสตร์สาขาวิชาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/              อาหารเพื่อสุขภาพ/โภชนาการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในสายงาน 1 ปีขึ้นไป
  4. มีทักษะที่ดีในการสื่อสารและนำเสนอข้อมูล
  5. ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ชอบงานที่ท้าทาย
  6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  7. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
  8. หากมีประสบการณ์ในการอบรมหรือให้ความรู้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน

ตามการตกลง

สวัสดิการ

1. โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ)
2. ปรับค่าจ้างประจำปีทั้งรายวันและรายเดือน(ตามผลการประเมินงาน)
3. เบี้ยขยันสูงสุด800บาท/ต่อเดือน
4. เครื่องแบบพนักงาน/Uniform
5. รางวัลสถิติการมาทำงานต่อเนื่อง ทั้งรายเดือนและรายวันสูงสุด 15 วันของค่าจ้าง
6. กองทุนกู้ยืมฉุกเฉิน
7. โครงการกู้ยืมเงินสูงสุด200,000บาท
8. สันทนาการต่างๆ เช่น ท่องเที่ยว งานเลี้ยงปีใหม่ กีฬาสี
9. ตรวจสุขภาพประจำปีพร้อมห้องพยาบาล
10. เงินสวัสดิการช่วยเหลือต่างๆเช่น งานฌาปนกิจ,สมาชิกในครอบครัวชีวิต
11. วันหยุดพักผ่อนประจำปีสูงสุด 12 วัน
12. กระเช้าเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย
13. ประกันชีวิตอุบัติเหตุ(บางตำแหน่ง)
14. ประกันสังคม
15. การฝึกอบรมภายในและภายนอกบริษัท
16. ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาพนักงานและอื่นๆ
17. ทีพักสำหรับเภสัชฯ ในราคาถูก

ติดต่อสอบถามข้อมูล

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
69 ซอยบางขุนเทียน14 (ซอยม่วงสกุล1)
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 02-415-1007 ต่อ202, 203
อีเมล : T.MANPHARMA14_113@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-416-1241
เว็บไซต์ : http://www.tmanpharma.co.th