เภสัชกร(pharmacist )

รายละเอียดงาน

-เภสัชกรฝ่ายผลิตสินค้ากลุ่ม Health Care เช่น ยาแผนโบราณ อาหารเสริม เวชสำอางค์ (ประจำบจก. เฮเว่น เฮิร์บ ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี)

-เภสัชกรฝ่ายผลิตเวชภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน (ประจำบจก.ทีแมน ฟาร์มา)

1. ควบคุมการผลิตยาเม็ด แคปซูล ยาผง ในขั้นตอน การบรรจุแผง การบรรจุขวด การบรรจุกล่อง การพิมพ์ฉลาก และการหีบห่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด PICS/GMP และระบบมาตรฐานอื่นๆตามที่ทางบริษัทกำหนด

2. กำหนดแผนงาน แจ้งแผนงาน ร่วมจัดสรรงานกับนักวิทยาศาสตร์ฝ่ายผลิต และควบคุมติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการผลิตที่กำหนด

3. ประเมินและแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตตามวิธีการที่เหมาะสม กระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์น้อยที่สุด

4. วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อลดและป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต รวมถึงลดการสูญเสียยา

5. ร่วมประเมินและพิจารณาแก้ไขผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต

6. ควบคุมดูแล และอบรมพนักงานภายในหน่วยงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและอยู่ในกฎระเบียบของบริษัท

7. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ดำเนินการผลิตได้โดยราบรื่น

8. ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับบริษัทและปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

9. ตรวจสอบและปล่อยผ่านเอกสารบบันทึกการผลิตก่อนสั่งให้ฝ่ายควบคุมคุณภาพ

สถานที่ปฎิบัติงาน

ปทุมธานี

คุณสมบัติ

1.จบ ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์สาขาที่เกี่ยวข้อง

2.มีประสบการณ์ในการทำงานใน บริษัท ยา/อาหารเสริม/เครื่องสำอางค์มาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3.มีภาวะผู้นำและมีความรับผิดชอบสูง

4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

5.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

เงินเดือน

30,000 บาทขึ้นไป

สวัสดิการ

โบนัส เบี้ยขยัน เงินรางวัลพิเศษจ่ายทุก 6 เดือน เลี้ยงอาหารเดือนละ 1 ครั้ง กระเช้าเยี่ยมไข้ ค่ากะ ค่าตำแหน่ง ประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม ซื้อยาราคาพนักงาน ท่องเที่ยวประจำปี หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาพนักงาน ตรวจสุขภาพประจำปี พักผ่อนประจำปีสูงสุด 12 วัน วันหยุดวันเสาร์(เฉพาะบางตำแหน่ง) เงินกู้จากธนาคารออมสินวงเงินสูงสุด 200,000 บาท ที่พักสำหรับเภสัชในราคาถูก เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ อีกมากมาย

ติดต่อสอบถามข้อมูล

T.MAN PHARMA CO.,LTD.
69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150

Tel : (0) 2-4151007 ต่อ 202 , 203 | Fax : (0) 2416-1241
Email : hr@tmanpharma.co.th
| Hotline : 1800-241-501
www.tmanpharma.co.th