นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ R&D (ประจำHeaven Herb)

รายละเอียดงาน

1.ควบคุมดูแลการปฏิบัติของพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของที่บริษัทวางไว้
2.ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานของฝ่ายทุกฉบับ
3.ปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบข้อบังคับของบริษัท
4.ให้ความร่วมมือและประสานงานในการจัดทำระบบคุณภาพกับ QMR
5.พัฒนาวิธีวิเคราะห์เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
6.ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการวิเคราะห์ที่ได้พัฒนาขึ้นมาได้
7.วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อติดตามผลความคงตัวของยาที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
8.จัดเตรียมเอกสารควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้
9.จัดทำรายงานผลวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนยา
10.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานเบื้องต้นได้

สถานที่ปฎิบัติงาน

ปทุมธานี

คุณสมบัติ

-เพศ หญิง/ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป 

-ปริญญาตรี วิทยศาสตร์ สาขาFood Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ในสายงานยาแผนโบราณ สมุนไพร อาหารเสริมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียด รอบคอบ

-ผ่านการฝึกงาน/ทำงานในบริษัทยาหรือเครื่องสำอางจะพิจารณาเป็นพิเศษ

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 

เงินเดือน

20,000-25,000 บาท

สวัสดิการ

โบนัส เบี้ยขยัน เงินรางวัลพิเศษจ่ายทุก 6 เดือน เลี้ยงอาหารเดือนละ 1 ครั้ง กระเช้าเยี่ยมไข้ ค่ากะ ค่าตำแหน่ง ประกันสังคม ชุดยูนิฟอร์ม ซื้อยาราคาพนักงาน ท่องเที่ยวประจำปี หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาพนักงาน ตรวจสุขภาพประจำปี พักผ่อนประจำปีสูงสุด 12 วัน วันหยุดวันเสาร์(เฉพาะบางตำแหน่ง) เงินกู้จากธนาคารออมสินวงเงินสูงสุด 200,000 บาท ที่พักสำหรับเภสัชในราคาถูก เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ อีกมากมาย

ติดต่อสอบถามข้อมูล

T.MAN PHARMA CO.,LTD.
69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150

Tel : (0) 2-4151007 ต่อ 202 , 203 | Fax : (0) 2416-1241
Email : hr@tmanpharma.co.th
| Hotline : 1800-241-501
www.tmanpharma.co.th