นักวิทยาศาสตร์QC (ด้านกายภาพและเคมี)

รายละเอียดงาน

1.ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานของฝ่ายที่กำหนด
2.ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการสุ่มตัวอย่างวัตถุดิบ ยาระหว่างกระบวนการผลิต และยาสำเร็จรูป
3.ตรวจสอบ และวิเคราะห์วัตถุดิบ ยาระหว่างกระบวนการผลิต ยาสำเร็จรูป และยาสำหรับการศึกษาความตามข้อกำหนด
4.จัดทำรายงานและบันทึกผลการวิเคราะห์วัตถุดิบ ยาระหว่างกระบวนการผลิต ยาสำเร็จรูป และยาศึกษาความคงสภาพ
5.รายงานข้อมูลและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกระบวนการควบคุมคุณภาพต่อผู้จัดการฝ่าย
6.ติดตามงานด้านการควบคุมคุณภาพให้สอดคล้องกับนโยบายจากผู้จัดการฝ่าย
7.ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการควบคุมคุณภาพ
8.ดูแลสภาวะห้องปฏิบัติทางด้านเคมี
9.ดูแลสารเคมีที่จำเป็นในการใช้งานภายในห้องปฏิบัติการให้เพียงพอและเหมาะสม
10.ดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
11.ควบคุมดูแลการวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับเครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
12.ควบคุมดูแลการวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับเครื่อง Particle size Test
13.ดูแลการทำความสะอาดของอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
14.ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในห้องปฏิบัติการ
15.อื่นๆ ตามที่ผู้จัดการฝ่ายมอบหมาย

สถานที่ปฎิบัติงาน

กรุงเทพมหานคร (จอมทอง,บางขุนเทียน,บางบอน)

คุณสมบัติ

-เพศชาย/เพศหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
-จบปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี (เท่านั้น)
-มีทักษะใช้เครื่องมือวิเคราะห์ เช่น HPLC เป็นต้น
-มีประสบการณ์เคยฝึกงานหรือทำงานใน บริษัท ยา/อาหารเสริม 1-2 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถใช้ Computer อยู่ในเกณฑ์ดี
-มีความรู้ระบบ GMP,ISO

เงินเดือน

16,000-18,000 บาท

สวัสดิการ

โบนัส เบี้ยขยัน เงินรางวัลพิเศษจ่ายทุก 6 เดือน เลี้ยงอาหารเดือนละ 1 ครั้ง กระเช้าเยี่ยมไข้ ค่ากะ ค่าตำแหน่ง ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ชุดยูนิฟอร์ม ซื้อยาราคาพนักงาน ท่องเที่ยวประจำปี หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาพนักงาน ตรวจสุขภาพประจำปี พักผ่อนประจำปีสูงสุด 12 วัน วันหยุดวันเสาร์(เฉพาะบางตำแหน่ง) เงินกู้จากธนาคารออมสินวงเงินสูงสุด 200,000 บาท ที่พักสำหรับเภสัชในราคาถูก เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ อีกมากมาย

ติดต่อสอบถามข้อมูล

T.MAN PHARMA CO.,LTD.
69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150

Tel : (0) 2-4151007 ต่อ 202 , 203 | Fax : (0) 2416-1241
Email : hr@tmanpharma.co.th
| Hotline : 1800-241-501
www.tmanpharma.co.th