นักวิทยาศาสตร์ประกันคุณภาพ

รายละเอียดงาน

 1. พัฒนาวิธีวิเคราะห์ (Method  Development) เพื่อใช้ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่าง   การผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
 2. พัฒนาวิธีวิเคราะห์ (Method  Development) เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนวิธีการทำความสะอาดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต (Cleaning Validation)
 3. ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ (Method Validation/ Verification ) พร้อมจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์
 4. จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ที่ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต ( Process Validation) และสรุปการวิเคราะห์
 5. วิเคราะห์สารปนเปื้อน สำหรับดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนวิธีการทำความสะอาดเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต (Cleaning Validation) พร้อมจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์
 6. ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 7. อบรม และประเมินพนักงานในหน่วยงานตามแผนการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
 8. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับหมายจากผู้บังคับบัญชา

สถานที่ปฎิบัติงาน

กรุงเทพมหานคร (จอมทอง,บางขุนเทียน,บางบอน)

คุณสมบัติ

 1. จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 2. มีประสบการณ์ในการทํางานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีทักษะในการสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 4. มีความละเอียดและรอบคอบ
 5. พร้อมเริ่มงานทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน

15,000 บาท

สวัสดิการ

โบนัส เบี้ยขยัน เงินรางวัลพิเศษจ่ายทุก 6 เดือน เลี้ยงอาหารเดือนละ 1 ครั้ง กระเช้าเยี่ยมไข้ ค่ากะ ค่าตำแหน่ง ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ชุดยูนิฟอร์ม ซื้อยาราคาพนักงาน ท่องเที่ยวประจำปี หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาพนักงาน ตรวจสุขภาพประจำปี พักผ่อนประจำปีสูงสุด 12 วัน วันหยุดวันเสาร์(เฉพาะบางตำแหน่ง) เงินกู้จากธนาคารออมสินวงเงินสูงสุด 200,000 บาท ที่พักสำหรับเภสัชในราคาถูก เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ อีกมากมาย

ติดต่อสอบถามข้อมูล

T.MAN PHARMA CO.,LTD.
69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150

Tel : (0) 2-4151007 ต่อ 202 , 203 | Fax : (0) 2416-1241
Email : hr@tmanpharma.co.th
| Hotline : 1800-241-501
www.tmanpharma.co.th