เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (Senior)

รายละเอียดงาน

1.จัดทำระเบียบข้อบังคับพนักงานและสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับบริษัท

2.สอบสวนการกระทำความผิด และมีบทลงโทษแก่พนักงานที่ทำผิด

3.ตอบสนองข้อเรียกร้องของพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

4.ดูแลงานด้านความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานกับบริษัท

5.จัดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆภายในบริษัท

6.จัดการสื่อสารกับพนักงานเพื่อตอบข้อกังวล

7.จัดทำการอบรมทั้งภายนอกและภายในตลอดจนลงประวัติการอบรมของพนักงาน

8.จัดทำและดูแลสวัสดิการของพนักงาน

สถานที่ปฎิบัติงาน

กรุงเทพมหานคร (จอมทอง,บางขุนเทียน,บางบอน)

คุณสมบัติ

  1. ปริญญาตรี สาขาการบริการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน มาตรฐานISO,GPM,มรท.8001:2563
  3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร และมีทักษะด้านการประสานงาน
  4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  5. ประสบการณ์ในสายงานทรัพยากรมนุษย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  6. มีความรู้ด้าน ISO GMP และ มรท. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. ทำงานด้านสายงานบริหารทรัพยากรบุคคลไม่น้อยกว่า 5 ปี

เงินเดือน

40000

สวัสดิการ

โบนัส
เบี้ยขยัน
เงินรางวัลพิเศษจ่ายทุก 6 เดือน
เลี้ยงอาหารเดือนละ 1 ครั้ง
กระเช้าเยี่ยมไข้
ค่ากะ ค่าตำแหน่ง
ประกันสังคม
ชุดยูนิฟอร์ม
ซื้อยาราคาพนักงาน
ท่องเที่ยวประจำปี
หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาพนักงาน
ตรวจสุขภาพประจำปี
พักผ่อนประจำปีสูงสุด 12 วัน
วันหยุดวันเสาร์(เฉพาะบางตำแหน่ง)
เงินกู้จากธนาคารออมสินวงเงินสูงสุด 200,000 บาท
ที่พักสำหรับเภสัชในราคาถูก
เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ อีกมากมาย

ติดต่อสอบถามข้อมูล

ติดต่อสอบถามข้อมูล
T.MAN PHARMA CO.,LTD.
69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150

Tel : (0) 2-4151007 ต่อ 202 , 203 | Fax : (0) 2416-1241
Email : hr@tmanpharma.co.th
| Hotline : 1800-241-501
www.tmanpharma.co.th