เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

รายละเอียดงาน

1.วางแผนและจัดทำแผนงานการผลิต

2.ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง

3.ติดตามความคืบหน้าของการผลิตให้เป็นไปตามกำหนด

4.ร่วมพัฒนาประสิทธิภาพของการผลิตกับทีมผลิต

5.เสนอแนะแนวทางเพื่อปรับปรุงต้นทุนการผลิตร่วมกับฝ่ายบัญชี

สถานที่ปฎิบัติงาน

กรุงเทพมหานคร (จอมทอง,บางขุนเทียน,บางบอน)

คุณสมบัติ

  1. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
  2. สามารถใช้งาน Microsoft Office (Word, Excel, Power Point และอื่นๆ) ได้อย่างคล่องแคล่ว
  3. มีทักษะในการติดต่อประสานงาน มีความรับผิดชอบ ส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด
  4. มีความเข้าใจการFlowของระบบการผลิตตั้งแต่การนำเข้าวัตถุดิบ จนถึงถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า
  5. มีความรู้พื้นฐานด้านการควบคุมวัสดุคงคลัง
  6. มีความรู้เกี่ยวกับ ISO, GMP, ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน

ตามที่ตกลงและประสบการณ์

สวัสดิการ

โบนัส
เบี้ยขยัน
เงินรางวัลพิเศษจ่ายทุก 6 เดือน
เลี้ยงอาหารเดือนละ 1 ครั้ง
กระเช้าเยี่ยมไข้
ค่ากะ ค่าตำแหน่ง
ประกันสังคม
ชุดยูนิฟอร์ม
ซื้อยาราคาพนักงาน
ท่องเที่ยวประจำปี
หลักสูตรฝึกอบรม พัฒนาพนักงาน
ตรวจสุขภาพประจำปี
พักผ่อนประจำปีสูงสุด 12 วัน
วันหยุดวันเสาร์(เฉพาะบางตำแหน่ง)
เงินกู้จากธนาคารออมสินวงเงินสูงสุด 200,000 บาท
ที่พักสำหรับเภสัชในราคาถูก
เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ อีกมากมาย

ติดต่อสอบถามข้อมูล

T.MAN PHARMA CO.,LTD.
69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150

Tel : (0) 2-4151007 ต่อ 202 , 203 | Fax : (0) 2416-1241
Email : hr@tmanpharma.co.th
| Hotline : 1800-241-501
www.tmanpharma.co.th