ยาไอเวอร์เม็กติน (Ivermectin) มีประวัติการศึกษาถึงประสิทธิภาพการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสอื่นๆ มากว่า 50 ปีแล้ว เช่น โรคไข้เลือดออกเดงกี่ โรคไข้ซิก้า โรคชิกุนคุนย่า จะเห็นได้ว่ายาฆ่าพยาธิดังกล่าว
ในยุคดิจิตอลชีวิตประจำวันของเราหลีกหนี คอมพิวเตอร์ แท็บแล็ต มือถือไม่ได้ ซึ่งส่งผลโดยจตรงกับความสามารถด้านการมองเห็น การดูแลสุขภาพดวงตา จึงเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะนำไปสู่พัฒนาการเรียนรู้ด้านอื่นๆ คุณพ่อคุณแม่จึงควรใส่ใจมากที่สุด
อาการปวดอักเสบ ในช่องปากนั้นสามารถเกิดได้หลากหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบ อาการก็มีความเจ็บปวดทรมานที่แตกต่างกันไป หากลองทราบซึ่งสาเหตุการเกิดได้ เราอาจหามีวิธีรับมือเบื้องต้นก่อนจะเกิดอาการ หรือ ทำให้เอาการเกิดเบาลงได้เช่นกัน
"เจ็บคอจะแย่อยู่แล้ว ไปหาหมอก็ไม่ยอมให้ยาแก้อักเสบ" การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลคือ การใช้ยาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งคุณหมออาจไม่มีเวลามาอธิบายว่าทำไมถึงไม่จ่ายยาแก้อักเสบร เราจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจการใช้ยาที่ถูกต้อง
1

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150