ความเป็นมา ที.แมน

    บริษัท ที.แมน ฟาร์มา เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2515 โดยคุณธีรวัฒน์ ฐานะโชติพันธ์ เพื่อดำเนินการเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ โดยมีบริษัท มิตรพันธ์ จำกัด, บริษัท ธีวินเนอร์ จำกัด และบริษัท มิลาโน จำกัด เป็นพันธมิตรดูแลในด้านการผลิต

    ต่อมาด้วยการเล็งเห็นอย่างมีวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้ง-ถึงอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยว่ายังมีโอกาสอีกมาก ร่วมกับการมีแนวคิดและเจตนารมณ์อันแรงกล้า ที่อยากให้ประชาชนไทย เข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพ โดยไม่ต้องพึ่งยาจากต่างประเทศ จึงได้มีการจดทะเบียนก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัสต์แมน ฟาร์มา ในปี 2518 และทำการสร้างโรงงานเพื่อผลิตยาและจัดจำหน่ายทั่วประเทศไทย โดยได้มี ภญ.คำนวณ คงศุภลักษณ์ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและบริหารงานทางด้านการผลิต

    ในวันที่ 10 มิถุนายน 2534 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัสต์แมน ฟาร์มา ได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.แมน ฟาร์มา ตามคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทย ต่อจากนั้นจึงได้มีการขยาย, พัฒนา และปรับปรุงระบบและกระบวนการด้านการผลิต และยกระดับคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีคุณภาพเทียบเท่าในระดับสากล จนได้รับรางวัลมาตรฐานคุณภาพมากมายจากหลากหลายสถาบัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ นอกจากนั้นยังได้มีการลงทุนในหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาภายใต้แนวคิดที่ว่า “นวัตกรรมคนไทยสร้างได้” จนทำให้มีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะเป็นปรากฏการณ์ในวงการอุตสาหกรรมยาไทยอย่างต่อเนื่อง

    จากประสบการณ์อย่างต่อเนื่องมากกว่า 40 ปี ทำให้ห้างหุ้นส่วน ที.แมน ฟาร์มา ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลากรทางการแพทย์ในทุกสาขาและผู้บริโภคอย่างมากมาย จนในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงเป็น บริษัท ที.แมน ฟาร์มา และได้มีการเปิดบริษัทในเครืออีกสองบริษัท คือ บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล และบริษัท เฮเว่นเฮิร์บ จำกัด เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจร เพราะก้าวไปสู่องค์กรชั้นนำในการผลิตเวชภัณฑ์ยาในมาตรฐานสากล พร้อมพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ยาที่มีคุณภาพดี, ราคายุติธรรม และคุ้มค่าสูงสุดดังปณิธานของผู้ก่อตั้งบริษัท ที่ยึดถือมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

บริษัทในเครือ

1.บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด : ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับลูกค้าภายในประเทศและ ส่งออกเพื่อจำหน่ายไปยังต่างประเทศ

2.บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด : ผู้นำเข้ายา, เวชภัณฑ์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพเพื่อจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าภายในประเทศ

3.บริษัท เฮเว่น เฮิร์บ จำกัด : ผู้ผลิต ยาสมุนไพร, ยาแผนโบราณ, ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม, เครื่องสำอาง, สารสกัดจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา

1) PHARMACEUTICAL LINE - กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน และเครื่องมือแพทย์ ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่ บริษัท ที.แมน ฟาร์มา ผลิตเองตามหลักการมาตรฐาน GMP PIC/s และผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากบริษัทยาชั้นนำจากหลากหลายประเทศ

2) T-NUTRITION LINE - กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มุ่งเน้นเสริมสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง เพื่อป้องกันโอกาสการเกิดโรค โดยได้รวบรวมจากแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีที่สุดจากหลากหลายประเทศทั่วโลก มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพมากมาย

3) HEAVEN HERB LINE - กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร, ยาแผนโบราณ, รวมไปถึงผลิตภัณฑ์สารสกัดจากสมุนไพรที่ผลิตภายใต้ควบคุมมาตรฐาน GMP สมุนไพร และใช้มาตรฐานเทียบเท่าการผลิตยาแผนปัจจุบันในระดับสากล และมีการป้องกันการปนเปื้อนในทุกขั้นตอนจึงทำให้ทุกผลิตภัณฑ์มีทั้งคุณภาพ และความปลอดภัยอย่างสูงสุด

4) T-DERMATOLOGY LINE - กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับผิวและเครื่องสำอาง ที่ถูกพัฒนาจากทีมแพทย์ผิวหนังที่เชี่ยวชาญโดยตรง และยังได้รับการควบคุมมาตรฐานในการผลิตทุกขั้นตอนโดยทีมเภสัชกรตามมาตรฐาน GMP โดยมุ่งเน้นที่ความบริสุทธิ์ปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน อันเป็นสาเหตุของการแพ้ ควบคู่ไปกับประสิทธิ์ภาพที่ได้จากการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุด

ปรัชญา ที.แมน
“The collaboration for innovation”
พันธกิจ ที.แมน
มุ่งมั่น คิดค้น พัฒนา ผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพ ก้าวสู่ระดับสากล
วิสัยทัศน์ ที.แมน
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จะเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับสินค้าด้านส่งเสริมสุขภาพ
ทั้งเวชภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน, ยาแผนโบราณ, อาหารเสริม, เครื่องมือแพทย์, เครื่องสำอาง เพื่อตอบสนองให้คู่ค้าทางธุรกิจอย่างครบวงจร
ค่านิยม ที.แมน
ความซื่อสัตย์, ความขยัน, ความอดทน เป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ ที.แมนให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความซื่อตรงในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งทางบริษัทถือเป็นองค์ประกอบสำคัญโดยยึดถือว่าเป็นสิ่งที่บุคลากรทุกตำแหน่งและหน่วยงานพึงปฏิบัติ จนทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อถือได้จนถึงปัจจุบันนี้
Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD.
69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150
Tel : (0) 2415-1007
Fax : (0) 2416-1241
(Hotline : 1800-241-501)
www.tmanpharma.co.th

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150