ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Musaral oralbase (มิวซารัล ออรัลเบส)
Basina Lozenge (บาซินา โลเซ็นต์ รสมินท์)
Basina Lozenge (บาซินา โลเซ็นต์ รสส้ม)
Basina Lozenge (บาซินา โลเซ็นต์ รสมะนาว)
Basina Mouth Spray (บาซินา เมาท์ สเปรย์)
Propoliz Mouth Spray (โพรโพลิซ เมาท์ สเปรย์)
Propoliz Mix Lozenge (โพรโพลิซ มิกซ์ ชนิดเม็ดอม)
Propoliz Mouth Wash (โพรโพลิซ เมาท์ วอสท์)

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150