ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Fibermate-Kiddy

Partially Hydrolysed Guar Gum

(PHGG) 100%

ขนาดบรรจุ    1x1x60 g. ขวด (GF24BP)

ข้อบ่งใช้  ใยอาหารชนิดละลายได้ในน้ำ 

ช่วยเพิ่มกากใยในระบบทางเดินอาหาร

และช่วยกระตุ้นการขับถ่าย สำหรับเด็ก

ไม่ชอบรับประทานผัก หรือเด็กที่มีภาวะ

ท้องผูกจากนมหรือสาเหตุอื่นๆ 

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150