ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Ciproxin-T.M. (ซิโปรซิน-ที.เอ็ม.)

Ciprofloxacin   250   mg.

ขนาดบรรจุ              100's    (GC737BE)

                     1x10x10's    (GC737FD)

ข้อบ่งใช้   ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียรักษาโรคติดเชื้อ

ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ

ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน

Crossa-400 (ครอสซ่า-400)
Ciproxin-500 (ซิโปรซิน-500)
ครอสซ่า-200
Crossa-200
ดูสินค้าทั้งหมด

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150