ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Baby Check (เบบี้ เช็ค)

ใน 1 กล่องประกอบด้วย

 LH OVULATION TEST   5   ชุด

ชุดทดสอบการตั้งครรภ์        1   ชุด

ขนาดบรรจุ  1x5x1 ชิ้น   (GB27FC)

ข้อบ่งใช้  สำหรับตรวจสอบหาระยะเวลา

ตกไข่ ในผู้ที่ต้องการมีบุตร

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150