ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Monirax Cream (โมนิแร็กซ์ ครีม)

ใน 1 g. ประกอบด้วย :

Acyclovir  50  mg.  (5.0%  w/w)

ขนาดบรรจุ  1x12x5  g.  (GM31DO)

                1x12x1  g.  (GM31FJ)

ข้อบ่งใช้  ยาฆ่าเชื้อไวรัส 

สำหรับรักษาอาการติดเชื้อไวรัสที่ผิวหนัง

เช่น เริม งูสวัด อีสุกอีใส

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150