ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Delipid (ดีไลปิด)

Gemfibrozil 300 mg.

ขนาดบรรจุ 200's          (GD716BD)

               1x10x10's   (GD716FD)

               1x50x10's   (GD716FN)

ข้อบ่งใช้ ยาลดไขมันในเลือด

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150