ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Tanza (แทนซ่า)

Serratiopeptidase 5 mg.

ขนาดบรรจุ    1000 's      (GT933BA)

                  1x50x10's  (GM933FN)
ข้อบ่งใช้   เอนไซม์ลดอาการอักเสบ สำหรับบรรเทาอาการบวมอักเสบ ห้อเลือด ฟกช้ำหลังผ่าตัดหรือบาดเจ็บ

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150