ค้นหาผลิตภัณฑ์ :  
Angela Suspension (ยาน้ำแขวนตะกอน เอนจิล่า)

Paracetamol   120  mg./ 5 ml.

ขนาดบรรจุ     1x24x60  ml.   (GA60PA)

ข้อบ่งใช้  ยาพาราเซตามอล

บรรเทาอาการปวด ลดไข้

Paraman (พาราแมน เม็ดเหลือง TM)
Paracetamol (พาราเซตามอล เม็ดขาวดอกไม้)
Paracetamol (พาราเซตามอล เม็ดเขียวดอกไม้)
พาราแมน-2 เม้ดกลมสีฟ้า-เหลือง
ดูสินค้าทั้งหมด

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150