บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ได้ร่วมออกบูธงานชมรมผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานนทบุรี จ.นนทบุรี โดย ทางบริษัท ได้นำโพลาร์สเปรย์มาจัดจำหน่าย ในราคาพิเศษ
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ได้ร่วมออกบูธ งานประชุมวิชาการครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า โดย ทางบริษัท ได้นำยาน้ำแก้ไอมะแว้ง ตรา ไอยร...
ที.แมน ร่วมออกบูธที่งาน สมาคมชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ปี2560 ได้ไปเปิดบูธสินค้า Polar Spray ภายในงานมีการแจกสินค้า โดยการร่วมสนุก
Propoliz Mouth Spray ออกบูธร่วมสนุกกับงาน Like&Shared concert#6 The Positive Singing @ Central World เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560
วันที่ 5 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ได้จัดงานสัมมนา Advanced Korean Techniques For Nose & Chin Design #Chapter 2 ขึ้น ณ ศูนย์สุข...
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ร่วมออกงาน สมาคมร้านขายยา ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ที่ ไบเทคบางนา ได้นำสินค้าตัวอย่าง Haru Spot Hydrocolloid. มาแจกจ่ายใ...

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150