ภาพบรรยากาศงานสุขภาพเต็มร้อยที่จัดโดยนิตสาร Health Today ที่ธนาคารไทยพาณิชย์(สำนักงานใหญ่) เมื่อวันอาทิตย์ 11 มิถุนายนที่ผ่านมานี้ ได้นำสินค้ายาน้...
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2560 บริษัทที.แมน ฟาร์มาจำกัด พร้อมด้วยทีมการขายและการตลาด ร่วมออกบูธผลิตภัณฑ์ยา ที่งานชมรมเภสัชกร จ.ชลบุรี ณ โรงแรม...
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ได้ร่วมออกบูธงานงานสมาคมร้านขายยาภาคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่ ณ โรงแรมดิเอ็มเพร...
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ได้ร่วมออกบูธงานชมรมผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยานนทบุรี จ.นนทบุรี โดย ทางบริษัท ได้นำโพลาร์สเปรย์มาจัดจำหน่าย ในราคาพิเศษ
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ได้ร่วมออกบูธ งานประชุมวิชาการครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ โรงพยาบาลพระปิ่นเกล้า โดย ทางบริษัท ได้นำยาน้ำแก้ไอมะแว้ง ตรา ไอยร...
ที.แมน ร่วมออกบูธที่งาน สมาคมชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ปี2560 ได้ไปเปิดบูธสินค้า Polar Spray ภายในงานมีการแจกสินค้า โดยการร่วมสนุก

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150