key=1508285857 ข่าวและกิจกรรม
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ได้จัดงานประชุมฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด ประจำปี 2560 ณ โรงพยาบาลนครธน เพื่อหารือและสร้าง...
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด จัดสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Advanced Korean Techniques For Facial & Body Reconstruction” ซึ่งได้รับความสนใจจากแพทย์ผิวหนังและศัล...
บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด เปิดตัว “นวัตกรรมเส้นไหมสำหรับการยกกระชับ TIME MACHINE “ เส้นไหมที่สามารถล็อคผิวให้ยกกระชับได้ถึง 360 องศา
ส่งท้ายปีไปแล้วกับงานสมาคมร้านขายยาจ.นครสวรรค์ ที่ทีมงานการตลาดและทีมฝ่ายขายตั้งใจส่งความสุขส่งท้ายปีให้กับพี่น้องชาวสมาคม เพื่อเป็นการตอบแทนในความเม...
บจก.ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ให้การสนับสนุนข้าวไรซ์เบอร์รี่สายพันธุ์ไทย ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเมืองสิงห์ และทั้งนี้คณะผู้บริหารยังได้มอบเวชภัณฑ์ยา ในเครือข...
บจก.ที.แมน ฟาร์มา ร่วมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาน้ำแก้ไอมะแว้งตรา “ไอยรา” ทั้ง 3 สูตร คือ ไอยราแดง ไอยราไลท์สีขาวสูตรไม่มีน้ำตาล และไอยรามะขามป้อมสี...

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150