ทีมงานที.แมน ฟาร์มาออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์ Propoliz Mouth Wash ผลิตภัณฑ์น้ำยาบ้วนปากภายใต้คอนเซปต์ทางเลือกใหม่จากธรรมชาติ สำหรับช่องปากและลำคอ หนึ่งในผลิต...
ยาน้ำแก้ไอตราไอยรา ร่วมห่วงใยสุขภาพกับนิตยสาร Health Today
ที.แมน ฟาร์มา และสมาชิกชมรมร้านขายยา รวมใจช่วยเหลือสังคม
ประชุมวิชาการ จ.พิษณุโลก
ยาแก้ไอมะแว้งตราไอยรา มอบรางวัลแก่ ผึ้งหลวง ส.สิงห์อยู่
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ Propoliz Mouth Wash และ Propoliz Mix เม็ดอม

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150