บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด เปิดตัว “นวัตกรรมเส้นไหมสำหรับการยกกระชับ TIME MACHINE “ เส้นไหมที่สามารถล็อคผิวให้ยกกระชับได้ถึง 360 องศา
ส่งท้ายปีไปแล้วกับงานสมาคมร้านขายยาจ.นครสวรรค์ ที่ทีมงานการตลาดและทีมฝ่ายขายตั้งใจส่งความสุขส่งท้ายปีให้กับพี่น้องชาวสมาคม เพื่อเป็นการตอบแทนในความเม...
บจก.ที.แมน ฟาร์มา จำกัด ให้การสนับสนุนข้าวไรซ์เบอร์รี่สายพันธุ์ไทย ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนเมืองสิงห์ และทั้งนี้คณะผู้บริหารยังได้มอบเวชภัณฑ์ยา ในเครือข...
บจก.ที.แมน ฟาร์มา ร่วมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์สมุนไพรยาน้ำแก้ไอมะแว้งตรา “ไอยรา” ทั้ง 3 สูตร คือ ไอยราแดง ไอยราไลท์สีขาวสูตรไม่มีน้ำตาล และไอยรามะขามป้อมสี...
บจก.ที.แมน ฟาร์มา และทีมงานผู้แทนคุณภาพ ร่วมออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ปรับอากาศ Polar Spray ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แห่งนวัตกรรมที่ผสมซิลเวอร์นาโน เพื่อเปลี่ยนอากา...
บจก.ที.แมน ฟาร์มา ออกบูธแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นสุดยอดนวัตกรรมซิลเวอร์นาโนอย่าง Polar Spray สเปรย์สำหรับปรับอากาศที่จะเปลี่ยนอากาศรอบตัวให้สะอาด และ...

Manufactured & Distributed By T.MAN PHARMA CO.,LTD. 69 Soi Bangkhunthian 14 , Samaedum , Bangkhunthian , Bangkok 10150